W DOMU TŁUMACZEŃ SOWA nadzór nad ochroną danych osobowych sprawują:
Administrator Bezpieczeństwa Danych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz normą ISO/IEC 27001 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji